Tillsammans med Författarcentrum Syd bjuder Lyrikvännen in till en poesiafton om naturens gestaltning och betydelse i den samtida lyriken.

Diktuppläsningar av Malmöpoeterna Petra Mölstad, Niklas Åkesson och Merima Dizdarević följs av ett samtal mellan Lyrikvännens redaktörer Anna Lundvik och David Zimmerman, samt litteraturvetaren Karin Nykvist. Samtalet moderas av Ann Lingebrandt, litteraturkritiker och nytillträdd producent för Dagens dikt i P1. Kvällen leds av Gabriella Håkansson och Tuija Nieminen Kristofersson. Kvällen är en del av programserien NaturLitt.

Grand Malmö, Monbijougatan 17

Lördagen den 17 september kl 18

Pris: 100kr. Köp biljett här. Gratis för Lyrikvännens prenumeranter och medlemmar i Författarcentrum Syd, föranmälan krävs. Om du är prenumerant och vill boka en plats, mejla: naturlitt@forfattarcentrum.se

Naturlyrikens status har skiftat med tiden. En gång ansågs den vara den mest förädlade formen av poesi, där människans inre speglades i intrikata naturmetaforer och trolska bilder, inte minst under romantiken och 1800-talets nationalism. Under en senare period fick naturen istället synas genom kroppen, särskilt den kvinnliga som med sin livmoder och sina rytmiska blödningar gestaltades som autentisk och äkta  i motsats till stadens avförtrollade maskinvärld. Under senmodernismen kom naturlyrik att betraktas som en mossig och ointressant diktform utan politisk eller social relevans, men på senare tid har synen på genren förändrats radikalt. Med ekopoesins intåg på arenan i mitten av 2010-talet har naturen åter kommit att hamna i lyrikens centrum. Ekopoesin är en avantgardistisk rörelse som inte endast syftar till att gestalta människans förhållande till naturen i antropocen, utan även att hitta nya former att tänka världen på. Med det har även den traditionella naturlyriken blivit spännande igen. 

Program

Inledning av Gabriella Håkansson och sammanfattning av programseriens tidigare föredrag av litteraturvetaren Sofia Roberg om ekokritik (den 13 september, läs mer här).

Poesiläsning

Niklas Åkesson, Merima Dizdarević och Petra Mölstad läser sina dikter för publiken.

Panelsamtal

Efter läsningarna hålls ett panelsamtal mellan litteraturvetaren Karin Nykvist samt Lyrikvännens redaktörer Anna Lundvik och David Zimmerman. Frågan om hur naturen gestaltas i den samtida, unga lyriken prövas , undersöks och ifrågasätts. Samtalet öppnas avslutningsvis upp för publiken som inbjuds att delta med frågor och reflektioner. Samtalet modereras av Ann Lingebrandt.

Programmet leds av Gabriella Håkansson och Tuija Nieminen Kristofersson. Med stöd av Malmö Stad och Svenska Akademien.