För att beställa ett nummer, fyll i beställningsformuläret i vår butik.


Lyrikvännen Nr. 2–3/2024

”Gränser av dessa slag har alltid varit rörliga. Ändå kan
poeternas vilja att berätta och deras experiment med
genrekorsningar ses som utmärkande för 2020-talets dikt.”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Mamta Sagar, Prya Bains, Marie Silkeberg, Karin Brygger, Henrik Nilsson–Böös, Elisabeth Skog, Ylva Gripfelt och Linus Nordmark.
 • Texter av Priya Bains, Burcu Sahin, Malte Persson, Marie Silkeberg, Ulf Eriksson, Matilda Amundsen Bergström och Hedvig Ljungar.
 • Recensioner: Niklas Söderberg om Linus Gårdfeldt, Naima Chahboun om Ali Alonzo, Kristoffer Appelvik Lax om Gustav Sjöberg, Sarra Anaya om Nioosha Shams, Hedvig Ljungar om Marie Lundquist, Eva Ström om Åsa Ericsdotter och Hzar Sultan om Agnes Gerner.

Lyrikvännen Nr. 1/2024

”Poesin skrivs, blir läst och diskuteras på andra sätt nu än på 50-talet, den är svår att överblicka. Men ett jubileumsnummer är en anledning så god som någon att ändå försöka.”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Tua Forsström, Elis Monteverde Burrau, Nils-Åke Hasselmark, Katja Palo, Erik Janson, Mosab Abu Toha, BAM (Burcu Sahin, Athena Farrokhzad och Merima Dizdarević och Fanny Howe.
 • Essäer av Bengt Holmqvist, Ingrid Elam, Donia Saleh och Lars Gustaf Andersson.
 • Poesienkät med Burcu Sahin, Arne Melberg, Camilla Hammarström, Martin Högström, Aya Kanbar, Victor Malm, Houssin Vennberg Sninate och Marie Pettersson.
 • Recensioner: Eva Ström om Andreas Lundberg, Burcu Sahin om Channa Riedel, Erik Lindman Mata om Ulf Eriksson, Maria Küchen om Marie Tonkin och Freke Räihä om Lars Gustaf Andersson.

Lyrikvännen Nr. 6/2023

”Poeter skriver inte sällan i opposition mot något. Det kan vara mot såväl konkret politik som mot något abstrakt, en anda eller ett språkbruk. Oavsett vilket tycks dikterna gärna sätta sig på tvären, i egenskap av att vara annorlunda.”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Lousie Glück, Miron Białoszewski, Somaya El Sousi, Glenn Bech och Anton Göransson.
 • Essäer av Hedvig Ljungar, Göran Sommardal och Saga Wallander.
 • Intervju med Anna Hallberg
 • Recensioner: Naima Chahboun om Emil Boss, Lizette Romero Niknami om UKON, Lars Gustaf Andersson om Peter Mickwitz, Donia Saleh om Aya Kanbar och Kristoffer Appelvik Lax om Aase Berg.

Lyrikvännen Nr. 4–5/2023

”Detta dubbelnummer lyfter fram arbetarpoesin, men egentligen inte för att skilja den från annan poesi. Eller, för den delen, för att särskilja arbetet från det övriga livet.”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Langston Hughes, Johan Jönson, Lidija Praizović, Emil Boss, Chen Nianxi, Zheng Xiaopiong, Wu Xia, Wang Jibing, Xu Lizhi, Tillie Olsen, Marianne Bengtsson och Leonidas från Tarentum.
 • Essäer av Magnus Nilsson, Donia Saleh, Lan Xu & Björn Kjellgren, Jacques Rancière och David Zimmerman.
 • Recensioner: Kristoffer Appelvik Lax om Lars Hermansson, Hedvig Ljungar om Helga Krook, Niklas Söderberg om Ylva Gripfelt, Erik Lindman Mata om Gunnar Harding, Filip Lindberg om Kristoffer Flensmarck och Maria Küchen om Pamela Jaskiovak.

Lyrikvännen Nr. 3/2023

”Man hör ibland att poeter är språkets väktare. Så vi bad
några poeter och en filosof att ge sig i kast med Tidöavtalet.”

Ur numrets ledare

 • I numret finns ett nytt motavtal till Tidöavtalet skriver av poeterna Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad och Burcu Sahin.
 • Fotografier av Märta Thisner.
 • Poesi av Tova Gerge, Matthew Rana, Pär Thörn, Ioana Vintilă och Alexandra Pârvan.
 • Essäer av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Sorin Masifi,.
 • Recensioner: Burcu Sahin om Johan Jönson, Niklas Söderberg om Madeleine Gustafsson, Naima Chahboun om Judith Kiros, Theodor Hildeman Togner om Marie Hållander och Erik Bergqvist om Karl Daniel Törnkvist.

Lyrikvännen Nr. 2/2023

”Kan poesi sätta ord på ett helt folks sorg, rentav vara källa
till hopp? I de senaste numren har klassiker som Homeros och Hafez belyst vår politiska samtid från nya vinklar. I samma anda läser poeten Niko Erfani iranska Ahmad Shamloos dikter, och följer samtidigt utvecklingen i landet på avstånd.”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Ahmad Shamloo, Inger Christensen, Leif Holmstrand, Hans Magnus Enzensberger och Alfonsina Storni.
 • Essäer av Niko Erfani, Joni Hyvönen, Mats O. Svensson och Magnus William-Olsson.
 • Recensioner: Alice Hansen om Nova Gullberg Zetterstrand,Hzar Sultan om Marit Kapla, Filip Lindberg om Robert Ståhl, Maria Küchen om Nils-Åke Hasselmark och Adam Westman om Peter Thörneby.

Lyrikvännen Nr. 1/2023

”Traditioner, såväl religiösa som poetiska, hade sannolikt inte hållit sig levande utan olika inkluderande och exkluderande sociala ritualer. Hur framträdande är dessa i samtida poesi?”

Ur numrets ledare

 • Poesi av Fateme Ekhtesari, Isabella Nilsson, Lars-Håkan Svensson och Elke Erb.
 • Essäer av Roza Ghaleh Dar, Marie Tonkin, Daniel Mårs, Ludvig Berggren och Fredrik Nyberg.
 • Recensioner: Naima Chahboun om Merima Dizdarević, Cecilia Luzon om Iman Mohammed,Theodor Hildeman Togner om Burcu Sahin, Lizette Romero Niknami om Leif Holmstrand och Freke Räihä om Thomas Tidholm.

Lyrikvännen Nr. 6/2022

”Så långt tillbaka vi kan spåra människan har hon överlämnat sånger och verk till kommande generationer. Även om detta kollektiva minne förändras, så kan poesin – ‘Denna gamla krigskorrespondent’ som Luque kallar den – med historiens hjälp ge nuet ett djupare sammanhang.”

Ur numrets ledare
 • Poesi av Adrienne Rich, Aurora Luque, Lizette Romero Niknami, Rosmarie Waldrop, Jesper Svenbro, Signe Gjessing och Linnéa Enström.
 • Essäer av Elisabeth Friis, Balsam Karam, Anna Smedberg Bondesson och Sinziana Ravini.
 • Recensioner: Maria Küchen om Athena Farrokhzad, Erik Bergqvist om Camilla Hammarström, Arne Melberg om Göran Sonnevi, Theodor Hildeman Tognér om Axel Winqvist och Sarra Anaya om Sorin Masifi.

Lyrikvännen Nr. 4-5/2022

”Ja, det sägs att nordborna har en särskild relation till skogen och rapporter om skogens hälsofördelar driver nu på den hyperciviliserade människans begär efter natur. Ett slags förvildad romantisk längtan, som kan urskuljas också i samtidspoesin.”

Ur numrets ledare
 • Poesi av Tobias Berggren, Daniela Danz, Adriana Aires Rastén, Karl Daniel Törnkvist, Tone Hødnebø och Eva-Stina Byggmästar.
 • Essäer av Mats O. Svensson, Jila Mossaed, Sofia Roberg, Sanna Samuelsson, Jenny Jarlsdotter Wikström, David Zimmerman och Anahid Nersessian.
 • Recensioner: Kristoffer Appelvik Lax om Lennart Sjögren, Ulf Eriksson om Helena Boberg, Merima Dizdarevic om Lina Ekdahl, Niklas Söderberg om Jenny Tunedal, Hanna Riisager om Theodor Hildeman Togner, Hzar Sultan om Li Li och Nino Mick om Nicole Charro.

Lyrikvännen Nr. 3/2022

”Poesin har, säger Mikhail, ‘möjligheten att för ett ögonblick få världen att stanna upp, och få oss att se eller känna eller tänka på de små ting som är av störst betydelse’.”

Ur numrets ledare
 • Poesi av Serhij Zjadan, Dunya Mikhail, Kateryna Kalytko, Ida Brytnér, Filip Lindberg, Ljubov Jakymtjuk, Johannes Göransson och Gloria Kisekka-Ndawula.
 • Essäer av Solmaz Sharif, Kjell Espmark, Jesper Olsson och Peter Henning.
 • Recensioner: Vera Maria Olsson om Ingela Strandberg, Adam Westman om Carolina Thorell, Sinziana Ravini om Kristoffer Appelvik Lax, Lars Gustaf Andersson om Ida Linde och Cecilia Luzon om Jila Mossaed.

Lyrikvännen Nr. 2/2022

Av en slump nämns Federico García Lorca i fyra av numrets texter. En spansk mellankrigspoet, som bland annat lät sig inspireras av barockpoeten Luis de Góngoras lyriska strategi: chocka läsaren genom starka sinnesupplevelser. Lorca kallade poeterna för professorer i kroppens fem sinnen.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Pia Juul, Åsa Ericsdotter, Olga Gutiérrez Galindo, Ilya Kaminsky, Anna Nygren och Elisabeth Hjorth.
 • Essäer av Marie Silkeberg, Hanna Hallgren, Branko Copic, Merima Dizdarevic, Kajsa Sundin.
 • Recensioner: Maria Küchen om Lina Arvidsson, Magnus Bremmer om Erik Lindman Mata, Freke Räihä om Niko Erfani, Erik Bergqvist om Lisa Zetterdahl och Naima Chahboun om Kristoffer Leandoer.

Lyrikvännen Nr. 1/2022

Även om Ström uppmärksammar
hur den modernistiska poesin efter Lasker-Schüler ”gått åt
ett annat håll” – mot något gråare – ser hon en linje löpa
från henne in i dagens nordiska poesiutgivning. Kanske leder denna väg framåt, mot något berusat och lekfullt?

Ur numrets ledare
 • Poesi av Edith Södergran, Niko Erfani, Susan Barba, Else Lasker-Schüler, Angelica Wågström och Bhanu Kapil.
 • Essäer av Arne Melberg, Eva Ström, Erik Lindman Mata och Eva Lilja.
 • Recensioner: Jonas Brun om Helena Eriksson, Burcu Sahin om Lina Hagelbäck, Ulf Eriksson om Kennet Klemets, Hzar Sultan om Bella Batistini och Freke Räihä om Hanna Hallgren.

Lyrikvännen Nr. 5-6/2021

Kanske är det som Jesper Svenbro påstår i en intervju i BLM från 1976, att antiken har “fungerat som en spegel där olika samhällen känt igen sig själva”. Nr. 5–6 av Lyrikvännen prövar detta påstående på olika sätt och visar att det antika varit – och fortfarande är – en generator av nya och oväntade möjligheter för poesin.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Rabbe Enckell, Kallimachos, Rebecka Kärde, Friedrich Schiller, Konstantinos Kavafis, Jesper Svenbro, Anyte, Alice Oswald, Athena Farrokhzad och och Eva Kristina Olsson.
 • Essäer av Niklas Haga, Malte Persson, Matilda Amundsen Bergström, Jesper Svenbro, Lars-Håkan Svensson, Thomas Sjösvärd och Magdalena Rozenberg.
 • Recensioner: Donia Saleh om Mariam Naraghi, Niklas Söderberg om Jörgen Gassilewski, Marie Pettersson om Ali Derwish, Kristoffer Appelvik Lax om Erik Bergqvist, Kristoffer Folkhammar om Aya Kanbar, Naima Chahboun om Sofia Dahlén och Elisabeth Berchtold om Helena Lie.

Lyrikvännen Nr. 4/2021

Vi hoppas numret visar på sätten litteraturen fortsätter att hitta nya former för oss att tänka på och känna med. Vilket får ses som tecken på att vi trots allt, med Boyers ord, “inte är döda än”.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Gustaf Fröding, Marianne Moore, Layli Long Soldier, Lennart Sjögren och Mara Lee.
 • Essäer av Lars-Håkan Svensson, Sofia Roberg, Anne Boyer och Lennart Sjögren.
 • Recensioner: Lars Gustaf Andersson om Arne Johnsson, Maria Küchen om Marie Silkeberg, Lizette Romero Niknami om Malte Persson, Donia Saleh om Jonas Gren och Magdalena Rozenberg om Elisabeth Berchtold.

Lyrikvännen Nr. 3/2021

I det tjugoförsta seklet är det svårt att inte se detta människans växande avstånd till naturen, och skenande makt över densamma, som ett direkt hot mot båda parter. Nr 3/2021 är ett nummer som närmar sig detta avstånd sett från poesins grästuva, men också berör benämnandet som makt och skrivandet som längtan på andra sätt.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Ingrid Nyström, Karl Holmberg, Gunnar D Hansson, Burcu Sahin, Ola Husamou och Kristina Rosengren.
 • Essäer av Sanna Samuelsson, Vera Maria Olsson, Felicia Mulinari och Matilda Amundsen Bergström.
 • Recensioner: Peter Henning om Martina Moliis-Mellberg, Cecilia Luzon om Mara Lee, Maria Küchen om Ellen Nordmark, Filip Lindberg om Åsa Maria Kraft och Sarra Anaya om Kjell Espmark.

Lyrikvännen Nr. 2/2021

Vem som läser, och i vilken tid, är avgörande för vad som utläses och vad dikten kommer att betyda. Även om Nr. 2/2021 är ett nummer utan tema, om och av poeter från olika tider och platser, så finns beröringspunkter i denna osäkra och skapande läsning. Dessa texter som berör översättning, kanonisering och att skriva under censur förenas på olika sätt av hur dikter förvandlas i läsningen och hur dessa nyformer förhåller sig till originaltexten.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Ebba Lindqvist, Shadi Angelina Bazeghi, Ruth Maier, Cecilia Rådegran, Carmen Berenguer och Elsa Meyer.
 • Essäer av Imri Sandström, Josefin de Gregorio, Katarina Båth och Loretto Villalobos.
 • Recensioner: Lars Gustaf Andersson om Clara Bolmsjö, Evelina Stenbeck om Fredrik Nyberg, Naima Chahboun om Ida Börjel, Erik Bergqvist om Axel Winqvist och Sinziana Ravini om Gabriel Itkes-Sznap.

Lyrikvännen Nr. 1/2021

Övergången från muntligt framförd till nedskriven poesi skedde åtminstone delvis genom att dikter började ristas in på gravar. Så blev skriften ett minnesmärke – över dödsfall, krig och katastrofer – som till skillnad från talakten kunde agera ställföreträdare för de dödas röster långt efter att stämbanden tystnat. Vilken roll spelar död och traumatiska förluster i samtida poesi?

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Emily Dickinson, Nicolaj Stochholm, Victoria Chang, Ciaran Carson, Kallimachos och Rolf Aggestam.
 • Essäer av UKON, Jenny Tunedal och samtal med David Zimmerman, Helena Boberg, Elisabeth Hjorth och Erik Lindman Mata.
 • Recensioner av Erik Bergqvist, Magdalena Rozenberg, Sarra Anaya, Cecilia Luzon och Filip Lindberg.


Lyrikvännen Nr. 6/2020

Detta nummer innehåller en del fantasi, både romantisk och mörk. I flera av dem ekar Nybergs undran: vilken roll kan versen spela i våra liv, såsom världen nu ser ut?

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Fredrik Nyberg, Sarah Howe, Mahshid Bjurman Sharifian, Morten Chemnitz, Beyle Schaechter-Gottesman och Christoffer Thunbo Pedersen.
 • Essäer av Isabella Nilsson, Johannes Göransson, Arne Melberg och Salomon Schulman.
 • Recensioner av Naima Chahboun, Sofia Roberg, Kristoffer Appelvik Lax, Eva Ström, Sarra Anaya, och Peter Henning.

Lyrikvännen Nr. 4-5/2020

Varför lyfts scenbaserad poesi så lite av centrala kulturinsitutioner? Vad skiljer den från annan poesi? Vi har upplåtit numret åt dem som kan frågan bäst – scenpoeterna själva.

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Jon Ely Xiuming Aagaard, Tara Aflaki, Andra Anna, Hedvig Bjerned, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, CNIDARIEL, Det Nya Gardet, Farhiya Feysal, Sanna Hedlund, Mariama Jobe, Shantis Kang, Nachla Libre, Plato Mavrokostidis, Nino Mick, Segal Mohammed, Mona Monasar, Timimie Märak, Robin Nazari, Pascal Prelog, Rå, Rönn, Edwin Safari, Saman Sokhanran och Agnes Török.
 • Essäer av Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Agnes Török och Nino Mick.
 • Recensioner av Ulf Eriksson, Elisabeth Hjorth, Cecilia Luzon, Sebastian Lönnlöv, Magdalena Rozenberg och David Zimmerman.

Lyrikvännen Nr. 3/2020

“Så att poesin – på olika sätt – förändras är inget att häpna över. Eller så är det just det som är så häpnadsväckande med poesi: sättet den förändras och däri förändras oss.” 

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Dikter av Carolyn Forché, Jericho Brown, Gloria Anzaldúa, Mimi Åkesson, Henrika Ringbom, Rainer Maria Rilke och Kristofer Folkhammar.
 • Essäer av Jericho Brown, Lizette Romero Niknami, Anna Lundvik, Filip Lindberg och Sofia Roberg.
 • Recensioner av Matilda Fält Skoglund, Magdalena Rozenberg, Peter Henning, Per Engström och Hanna Riisager.

Lyrikvännen Nr. 2/2020

“I orons och osäkerhetens ljus framträder många texter på nya sätt. Ida Börjels hörspel Uppsving, som tematiserar det ekonomiska språkets inverkan på oss, gör exempelvis det. Börjels text, liksom flera andra i numret, belyser hur språket och poesin är delaktiga i ekonomins och politikens krassa strukturer. Varför skulle då inte också poesin förändras av pågående samhällskris?”

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Skönlitterärt av Yahya Hassan, Leif Holmstrand, Ida Börjel, Juliana Spahr, Dockhaveri, Agnes Gerner och Anne-Marie Berglund.
 • Essäer av Amelie Björck, Sebastian Lönnlöv och Arne Melberg.
 • Recensioner av Eva Ström, Filip Lindberg, Marie Pettersson, Hzar Sultan, Alice Hansen och Agnes Gerner.

Lyrikvännen Nr. 1/2020

“Årskiftets akt av att överge något och att vänta något annat väcker blandade känslor, och Lyrikvännens nyår var ovanligt känslosamt.”

Ur numrets ledare

I nummer finner du:

 • Dikter av Azita Ghahreman, Gabriel Itkes-Sznap, Casper André Lugg, Mei-mei Berssenbrugge och Saga Wallander.
 • Essäer av Sinziana Ravini, Sara Adbollahi, Iman Mohammed, Cia Rinne och David Zimmerman.
 • Recensioner av Peter Henning, Eva Ström, Hzar Sultan, Naima Chahboun och Vesna Prekopic.