För att beställa ett nummer, fyll i beställningsformuläret i vår butik.


Lyrikvännen Nr. 2/2021

Vem som läser, och i vilken tid, är avgörande för vad som utläses och vad dikten kommer att betyda. Även om Nr. 2/2021 är ett nummer utan tema, om och av poeter från olika tider och platser, så finns beröringspunkter i denna osäkra och skapande läsning. Dessa texter som berör översättning, kanonisering och att skriva under censur förenas på olika sätt av hur dikter förvandlas i läsningen och hur dessa nyformer förhåller sig till originaltexten.

Ur numrets ledare
 • Poesi av Ebba Lindqvist, Shadi Angelina Bazeghi, Ruth Maier, Cecilia Rådegran, Carmen Berenguer och Elsa Meyer.
 • Essäer av Imri Sandström, Josefin de Gregorio, Katarina Båth och Loretto Villalobos.
 • Recensioner: Lars Gustaf Andersson om Clara Bolmsjö, Evelina Stenbeck om Fredrik Nyberg, Naima Chahboun om Ida Börjel, Erik Bergqvist om Axel Winqvist och Sinziana Ravini om Gabriel Itkes-Sznap.

Lyrikvännen Nr. 1/2021

Övergången från muntligt framförd till nedskriven poesi skedde åtminstone delvis genom att dikter började ristas in på gravar. Så blev skriften ett minnesmärke – över dödsfall, krig och katastrofer – som till skillnad från talakten kunde agera ställföreträdare för de dödas röster långt efter att stämbanden tystnat. Vilken roll spelar död och traumatiska förluster i samtida poesi?

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Emily Dickinson, Nicolaj Stochholm, Victoria Chang, Ciaran Carson, Kallimachos och Rolf Aggestam.
 • Essäer av UKON, Jenny Tunedal och samtal med David Zimmerman, Helena Boberg, Elisabeth Hjorth och Erik Lindman Mata.
 • Recensioner av Erik Bergqvist, Magdalena Rozenberg, Sarra Anaya, Cecilia Luzon och Filip Lindberg.


Lyrikvännen Nr. 6/2020

Detta nummer innehåller en del fantasi, både romantisk och mörk. I flera av dem ekar Nybergs undran: vilken roll kan versen spela i våra liv, såsom världen nu ser ut?

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Fredrik Nyberg, Sarah Howe, Mahshid Bjurman Sharifian, Morten Chemnitz, Beyle Schaechter-Gottesman och Christoffer Thunbo Pedersen.
 • Essäer av Isabella Nilsson, Johannes Göransson, Arne Melberg och Salomon Schulman.
 • Recensioner av Naima Chahboun, Sofia Roberg, Kristoffer Appelvik Lax, Eva Ström, Sarra Anaya, och Peter Henning.

Lyrikvännen Nr. 4-5/2020

Varför lyfts scenbaserad poesi så lite av centrala kulturinsitutioner? Vad skiljer den från annan poesi? Vi har upplåtit numret åt dem som kan frågan bäst – scenpoeterna själva.

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Poesi av Jon Ely Xiuming Aagaard, Tara Aflaki, Andra Anna, Hedvig Bjerned, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, CNIDARIEL, Det Nya Gardet, Farhiya Feysal, Sanna Hedlund, Mariama Jobe, Shantis Kang, Nachla Libre, Plato Mavrokostidis, Nino Mick, Segal Mohammed, Mona Monasar, Timimie Märak, Robin Nazari, Pascal Prelog, Rå, Rönn, Edwin Safari, Saman Sokhanran och Agnes Török.
 • Essäer av Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Agnes Török och Nino Mick.
 • Recensioner av Ulf Eriksson, Elisabeth Hjorth, Cecilia Luzon, Sebastian Lönnlöv, Magdalena Rozenberg och David Zimmerman.

Lyrikvännen Nr. 3/2020

“Så att poesin – på olika sätt – förändras är inget att häpna över. Eller så är det just det som är så häpnadsväckande med poesi: sättet den förändras och däri förändras oss.” 

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Dikter av Carolyn Forché, Jericho Brown, Gloria Anzaldúa, Mimi Åkesson, Henrika Ringbom, Rainer Maria Rilke och Kristofer Folkhammar.
 • Essäer av Jericho Brown, Lizette Romero Niknami, Anna Lundvik, Filip Lindberg och Sofia Roberg.
 • Recensioner av Matilda Fält Skoglund, Magdalena Rozenberg, Peter Henning, Per Engström och Hanna Riisager.

Lyrikvännen Nr. 2/2020

“I orons och osäkerhetens ljus framträder många texter på nya sätt. Ida Börjels hörspel Uppsving, som tematiserar det ekonomiska språkets inverkan på oss, gör exempelvis det. Börjels text, liksom flera andra i numret, belyser hur språket och poesin är delaktiga i ekonomins och politikens krassa strukturer. Varför skulle då inte också poesin förändras av pågående samhällskris?”

Ur numrets ledare

I numret finner du:

 • Skönlitterärt av Yahya Hassan, Leif Holmstrand, Ida Börjel, Juliana Spahr, Dockhaveri, Agnes Gerner och Anne-Marie Berglund.
 • Essäer av Amelie Björck, Sebastian Lönnlöv och Arne Melberg.
 • Recensioner av Eva Ström, Filip Lindberg, Marie Pettersson, Hzar Sultan, Alice Hansen och Agnes Gerner.

Lyrikvännen Nr. 1/2020

“Årskiftets akt av att överge något och att vänta något annat väcker blandade känslor, och Lyrikvännens nyår var ovanligt känslosamt.”

Ur numrets ledare

I nummer finner du:

 • Dikter av Azita Ghahreman, Gabriel Itkes-Sznap, Casper André Lugg, Mei-mei Berssenbrugge och Saga Wallander.
 • Essäer av Sinziana Ravini, Sara Adbollahi, Iman Mohammed, Cia Rinne och David Zimmerman.
 • Recensioner av Peter Henning, Eva Ström, Hzar Sultan, Naima Chahboun och Vesna Prekopic.