Den 7 augusti 2020 vill Lyrikvännen uppmärksamma tidskriftens grundare Stig Carlson, som skulle ha fyllt hundra år. Carlson var poet och grundande FiB:s Lyrikklubb 1952 och därefter klubbens tidskrift Lyrikvännen 1954. ”Lyrikvännen”, skrev Carlson i det första numrets anmälan, är inget ”specialorgan för den exklusiva litteraturen” – några år senare hade Lyrikklubben uppnått 18 000 medlemmar som läste tidskriften. Trots att Carlson i samma anmälan konkluderade: ”Vi ska inte vara så förtvivlat högtidliga” vill vi, kanske lite högtidligt, ändå hedra Carlson (som dog 1971) med att här återpublicera hans majestätiska dikt om Sverige, ”Uppsägning – Avflyttning” ur boken Folket i bild från 1965.