Lyrikvännen söker en eller två nya medarbetare med tillträde vid årsskiftet 2024/2025. Tidskriften grundades 1954, publiceras bara i papper och ger ut sex nummer om året. Att jobba med oss innebär att planera kommande nummer, göra research, beställa olika typer av texter och att vara redaktör för dem. En viktig grund är att läsa såväl poesi, kritik, essäistik och litteraturvetenskapliga texter inför kreativa samtal med den övriga redaktionen, där vi utbyter av idéer, tankar och intryck. Bland arbetsuppgifterna ingår också att producera redaktionellt material, sköta digitala kanaler, att skriva ansökningar, göra budget och synas på evenemang. Ditt viktigaste uppdrag blir att sprida och förmedla poesi till alla poesiälskare!

Du behöver vara väl bevandrad inom samtidspoesi och poesihistoria. Det är meriterande att ha redaktionell och/eller kulturjournalistik erfarenhet, liksom en relevant utbildning. Om du kan InDesign eller har erfarenhet av marknadsföring, ekonomi och bokföring är det också värdefullt men inte nödvändigt, samt om du är insatt i litteratur på något annat språk eller behärskar fler språk än svenska. Vi ser det också som positivt om du har en egen litterär praktik.

Tjänsten är på deltid och passar bra att kombinera med andra sysselsättningar. I nuläget är vi två redaktörer som arbetar på 50%, men arbetet kan också komma att fördelas på andra sätt, beroende på de sökandes kompetens och möjligheter. 

Skicka oss ett CV och personligt brev där du beskriver varför du vill jobba med Lyrikvännen. Skriv också gärna om du har egna idéer om hur tidskriften skulle kunna utvecklas. 

Vi är baserade i Malmö, och att ha möjlighet att vara på plats i Malmö är givetvis en stor fördel. Lyrikvännens redaktion består i dag av Saga Wallander och David Zimmerman. Till årskiftet kommer David efter sina fem år på tidskriften se sig om efter nya jobb, medan Saga kommer jobba kvar. Redaktionens kontor finns vid Karlskronaplan.

Skicka din ansökan senast 10 juni till ansokan@lyrikvannen.se.

Har du frågor hör gärna av dig till info@lyrikvannen.se.